hamburger

Bieguny między którymi rozgrywa się historja świata: Bolszewizm i Faszyzm

bolszewicy

Rewolucjoniści na ulicach Moskwy

Faszyzm i bolszewizm to dwa bieguny wspólczesnej myśli i woli społecznej, dwa krańcowe produkty tego wojennego i rewolucyjnego wstrząśnienia, któremu uległa Europa i z którego do tej pory nie ochłonęła. Faszyzm i bolszewizm to dwa ośrodki, które skupiają uwagę całego świata, stając się przedmiotem umiłowania i nadziei dla jednych, dorazy, gniewu i obawy dla drugich.

Bolszewizm i faszyzm są w równej mierze systemami dyktur partyjnych. Zjawisko tej dyktatury partyjnej zostało nawet w ustawodastwie faszystowskim wyrażone jaśniej i pełniej, niż w ustawodastwie bolszewickiem, które w tym przedmiocie właśnie jest wybitnie małomówne i daje się chętnie zastępować przez gwałt i samowolę bolszewickich organów wykonawczych. Faszyzm i bolszewizm stają wobec swych społeczeństw na tem stanowisku, że społeczeństwa te przedstawiają tylko przedmioty działania, a podmiotami jego nie są i być nie mogą. I znów faszyzm pod względem konsekwencji rozwinięcia tego poglądu przewyższa bolszewizm, który bawi się jeszcze w różne „wybory” i urządza je nawet bardzo często wśród wielkiego hałasu, gdy faszyzm wszystkie akcje wyborcze i plebiscytowe już całkowicie usunął, już to w nowo zreformowanej ordynacji wyborczej do parlamentu zachował je tylko w stopniu koniecznym ze względu na różne „przesądy” przedewszystkiem Amerykanów pożyczająch faszymowi pieniędzy.

Zarówno faszyzm, jak bolszewizm zaprzeczyły obywatelowi państwa prawa swobodnej myśli i wolności jej wypowiadania. W równej mierze oba systemy wysilają się na to aby zreformować nie tylko stounki społeczne i gospodarcze, lecz także – i to przedewszystkiem – aby przekształcić ludzkie dusze i w tym celu oba uważają się za uprawnione do włażenia do tych dusz o każdej porze dnia i nocy i wolnego od wszelkich cermonij grzebania w nich i przewracania.

Komentarze (2)

avatar
dodaj komentarz
avatar
Jan Kowalski 27.05.29, 12:34

Waćpan gada takie bzdury, że głowa pęka.Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie. Nazywał się do nas w pośrodku zamczyska którego progiem stanęła Podczaszyca

avatar
Jan Kowalski 27.05.29, 12:34

Waćpan gada takie bzdury, że głowa pęka.Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie. Nazywał się do nas w pośrodku zamczyska którego progiem stanęła Podczaszyca

reklama radia

opinie

henry ford

„Romantyczny żołnierz swego ludu” ciekawy głos o marsz. Piłsudskim.

krach na giełdzie

Made in Russia

henry ford

Czy w Ameryce wszystko jest najlepsze?

henry ford

Głos uczciwego nacjonalisty niemieckiego o stosunkach w Polsce