hamburger

Najpopularniejsze osobistości we Francji – Maria Skłodowska-Curie

wiec

Wołamy razem z Francuzami: Niech żyje p. Curie-Skłodowska!

Popularny w dobrem tego słowa znaczeniu tygodnik paryski „Dimancheillustre” posiadający ogromne zastępy czytelników zarówno w Paryźu, jak na prowincji rozpisał niedawno plebiscytowe głosowanie, za pomocą którego czytelnicy mielili wypowiedzieć się, które osobistości w liczbie 40 uważają za godne zasiadania w tak zwanej „Akademii Idealnej”. Jak widać z nazwy, Akademia ta nie istnieje i została tylko przez redakcję wymienionego tygodnika pomyślana „Ad hoc” celem stwierdzenia, które osobistości cieszą się największą popularnością w Paryżu i na prowincji.

Otóż plebiscyt dał następujący wynik: Największą liczbę głosów otrzymał premjer Poincare, po nim idzie p. Curie-Skłodowska. Nie dziwimy się że Poincare, zbawca waluty francuskiej, stanął na czele listy, ale nie sądziliśmy że p. Curie-Skłodowska, przedstawicielka ścisłej nauki, zdobędzie drugie miejsce. Zapewne kobiety głosowały solidarnie na nią, a przyłączyła się do nich znaczna liczba męźczyzn. Briand otrzymał piąte miejsce, Clemenceu szóste. Zasłużony bakteriolog dr Calmette zdobył siedemnaste miejsce. Dostał się także do tej akademii z woli ogółu prefekt policji paryskiej Chiappe, zapewne za swoją energiczną walkę z komunistami.

Wybór trzech marszałków i jednego generała z marszałkiem Joffrem na czele, który otrzymał trzecie miejsce, równie jak wybór dwóch lotników wojskowych należy uznać za trafny. Jest to wyraz wdzięczności wobec obrońców ojczyzny. Nie dziwi również wybór kardynała Dubois i ks. Baudrillarta, jak zresztą świadczy pochlebnie o poziomie intelektualnym fakt, że do swojej „Akademii Idealnej” wybrali Bourgeta i Marcelego Prevosta, członków Akademii francuskiej, tudzież czterech literatówi poetkę de Noailles z poza niej.

My na zakończenie niniejszej notatki wołamy razem z Francuzami: Niech żyje p. Curie-Skłodowska!

Komentarze (2)

avatar
dodaj komentarz
avatar
Jan Kowalski 27.05.29, 12:34

Waćpan gada takie bzdury, że głowa pęka.Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie. Nazywał się do nas w pośrodku zamczyska którego progiem stanęła Podczaszyca

avatar
Jan Kowalski 27.05.29, 12:34

Waćpan gada takie bzdury, że głowa pęka.Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie. Nazywał się do nas w pośrodku zamczyska którego progiem stanęła Podczaszyca

reklama radia

społeczeństwo

henry ford

Okultystyczne przeżycia najbogatszego człowieka na świecie

krach na giełdzie

Wielki sezon wędrówek – wodą i szosą - wędrówki górskie

henry ford

Ostatnie powstaniec styczniowy

henry ford

Kongres Włóczęgów Światowych